Operator maszyn budowlanych może liczyć na intratne zatrudnienie. Według raportu „Barometr zawodów” zawód ten jest zawodem deficytowym, co oznacza, że liczba wolnych wakatów przewyższa liczbę osób o odpowiednich kwalifikacjach. I tak na przykład, żeby obsługiwać ładowarkę kołową, ładowarki teleskopowe i innego typu maszyny trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Jakie to uprawnienia?

Jak zdobyć uprawnienia na ładowarkę kołową?

Kandydat na operatora ładowarki kołowej powinien dysponować zaświadczeniem uprawniającym do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej. W tym zakresie można nabyć uprawnienia do pracy ładowarką jednonaczyniową bez ograniczeń (klasa I), ładowarką jednonaczyniową o pojemności łyżki do 5m3 (klasa II) i ładowarką jednonaczyniową o pojemności łyżki do 2,5m3 (klasa III). Różne klasy uprawnień wpływają na możliwości pracy na różnych ładowarkach kołowych. Przed podjęciem pracy na stanowisku operator ładowarki kołowej należy odbyć kurs oraz zdać egzamin, który zweryfikuje umiejętności. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Pozwala nabyć teoretyczną wiedzę na temat sprzętu, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, technologii robót, a także poznać obsługę ładowarki kołowej, rozwinąć umiejętności operowania maszyną budowlaną. Po ukończonym kursie obligatoryjne jest zdanie egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Egzamin, podobnie jak sam kurs, składa się z teorii i praktyki. Pozytywnie zaliczony egzamin skutkuje otrzymaniem państwowych uprawnień do wykonywania pracy operatora ładowarek.

Jakie są wymagania, by zostać operatorem ładowarki kołowej?

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie wykształcenia minimum podstawowego, ukończone 18 lat, przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego możliwość wykonywania zawodu operatora ładowarek jednonaczyniowych. Prawo jazdy do realizacji kursu nie jest wymagane. Jeśli kandydat chce poszerzyć uprawnienia, musi przedstawić książeczkę potwierdzającą posiadane już przez niego uprawnienia.