Dziś wiele młodych osób marzy o tym, by posiadać uprawnienia geodety. To zawód dość opłacalny, który wiąże się także ze stałym i bezpiecznym zatrudnieniem. Jednak uzyskanie uprawnień do tego zawodu nie jest wcale takie łatwe, jak mogłoby nam się wydawać. Trzeba przejść przez pewne poziomy, które dadzą nam na zakończenie tytuł uprawnionego geodety.

By zostać prawomocnym geodetą, przede wszystkim musimy zdać egzamin. Przystępuje się do niego przed Komisją Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Przed przystąpieniem do takiego egzaminu, trzeba jednak spełnić pewne wymagania. Między innymi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności, opis swojej praktyki zawodowej, poprzeć to wykazem prac podczas niej wykonywanych. Należy również ukończyć minimum pierwszy stopień studiów na tym kierunku lub też ukończyć szkołę średnią na profilu związanym z geodezją.

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku geodezyjnym, dodatkowo musimy posiadać minimum rok praktyki zawodowej. Po ukończeniu jedynie pierwszego stopnia studiów, muszą być to dwa lata. Jeśli jednak mamy tylko maturę i szkołę średnią związaną z tym kierunkiem, jesteśmy zobowiązani do wykazania, iż aż sześć lat praktyki jest za nami.

Praktyki zawodowe muszą być skrupulatnie opisywane w dzienniku praktyk i należy je odbywać pod okiem osoby, która jest uprawnionym geodetą. W trakcie odbywania praktyki można mieć przerwy, jednak nie może wystąpić jednorazowa przerwa dłuższa niż pięć lat.

Zatem dopiero po ukończeniu wybranej przez siebie szkoły, odbyciu praktyki i dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, można przystąpić do egzaminu. Składa się on z części pisemnej i praktycznej. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej, jest zaliczenie pisemnej. Po zdaniu obu części egzaminu, osoba może cieszyć się tytułem geodety uprawnionego.

Jak widać nie jest łatwo zdobyć uprawnienia geodety, jest to dość długi i czasochłonny proces. Jednak ostatecznie wykonywanie tego zawodu daje duże możliwości i przede wszystkim gwarantuje bezpieczeństwo finansowe, ponieważ geodeci są bardzo potrzebni.

W przygotowaniu artykułu pomógł właściciel witryny http://geosurveyor.pl/.